ישיבת המועצה הקרובה : 24 במאי בשעה 18:00

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12/17 שתיערך ביום רביעי, 24 במאי 2017, בשעה 18:00 בחדר הישיבות שבמועצה.

על סדר היום :

בקשות לתברי"ם :

  1. בקשה לתב"ר להתקנה ותחזוקת מחסומי בטחון לשערי הכניסה בסך 220,000 ₪
  2. בקשה להגדלת תב"ר מס' 538 לשינויים בתנועה                     בסך 150,000 ₪
  3. בקשה לתב"ר לשיפוצי קיץ בבי"ס, גני ילדים ומוסדות ציבור,      בסך 1,000,000 ₪
  4. בקשה  לתב"ר להקמת מרכז לתיעוד סביון – גני יהודה (ארכיון) בסך 200,000 ₪

הציבור מוזמן.