ישיבת המועצה הקרובה: 12 ביולי בשעה 19:00

ישיבת מועצה מן המניין מס' 15/17 תיערך ביום רביעי, 12 ביולי 2017 בשעה 19:00 בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום 

 1. אישור פרוטוקולים:

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/17 מתאריך 07 ביוני 2017

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 14/17 מתאריך 07 ביוני 2017

 1. שאלתות – דורון
 • שאילתה – הקצאת השימוש באולמות הספורט
 • שאילתה –  תקנון קבורה
 1. הצעות לסדר – דורון
 • הצעה לסדר – התקציב הבלתי רגיל
 • הצעה לסדר – תשלום עבור תכנון ופיקוח במכרזים
 • הצעה לסדר– האצלת סמכויות
 • הצעה לסדר – החלפת בודק תשלומי רמ"י
 1. בקשות לתברי"ם:

תב"ר למים וביוב בסך                                          700,000 ₪

תב"ר לעבודות בית העלמין בסך                            150,000 ₪

תב"ר חשמל בסך                                                1,200,000 ₪

תב"ר בטיחות מוסדות ושטחים ציבוריים וגילוי אש     365,000 ₪

 1. קריטריונים לבחירת תושב מצטיין – אבי.
 2. אישור תמיכות לוועד למען החייל – גדוד חרוב.
 3. דיון בנושא ביטחון.
 4. עדכונים ושונות.

הציבור מוזמן.