ישיבת המועצה הקרובה: 1.11.17 בשעה 18:00

הציבור מוזמן