הכרת מועצת סביון על ידי משרד הפנים כרשות יציבה לשנת 2015

שלום לכולם.

מצ"ב מכתבו של רו"ח זיצר המעדכן אותנו על כך שהוכרנו במשרד הפנים כרשות יציבה לשנת 2015.

קיבלנו ברכות חמות גם מהממונה על המחוז ומקצינת המחוז במשרד הפנים.

אני מקווה  מאוד שעל בסיס דוחות שנת 2016 נוכר כרשות איתנה.

סה"כ הוכרו בארץ 24 רשויות כרשויות איתנות ובשלוש השנים האחרונות, מאז הוגדרו התנאים מחדש, לא הצטרפה אף רשות לרשימה המכובדת.

צריך לזכור שקיבלנו לידנו מצב כספי שעל פי הפרמטרים של משרד הפנים חייב מינוי חשב מלווה ואני שמח ומודה למשרד הפנים שנתן בנו אמון ואפשר לנו לשפר את מצבנו הכספי בכוחות עצמנו ולא מינה לנו חשב מלווה, עם כל המשמעויות הקשורות במינוי חשב מלווה ובמיוחד לרשות קטנה כסביון, ולשמחתי לא אכזבנו אותו.

בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל עובדי המועצה שעזרו להשגת המטרה ולחברי המועצה שתמכו בתקציב ובהתנהלותנו לאורך השנה.

מוטי לנדאו,

ראש המועצה