הבהרה בעניין תקנון הקבורה בבית העלמין

בהמשך לפניות תושבים, הרינו להבהיר:

עדכון תקנון הקבורה בבית העלמין בסביון הועלה לסדר היום ביוזמת מספר חברי מועצה. הנושא נדון בישיבת המועצה מיום 6.12.17, בה החליט ראש המועצה כי הנושא מצריך בדיקה יסודית ולכן יועלה לדיון בהתאם לממצאי הבדיקה, ומכאן שלא נקבעה מדיניות למכירת חלקות קבר למי שאינו תושב סביון.