ישיבת המועצה הקרובה: 29.11 בשעה 18:00

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 19/17 תערך ביום רביעי 29 בנובמבר 2017 בשעה 18:00 בחדר הישיבות, במועצה.

על סדר היום :

  1. דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016.

 

 

 

הציבור מוזמן.