GIS לתושב

מערכת מידע גאוגרפית (בראשי תיבות: ממ"ג; באנגלית: Geographic Information system או GIS), היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור וניתוח מידע גאוגרפי תוך שילוב תכנים ממספר שכבות מידע, המבוססות ברובן על מערך מיפוי, אך גם על מאגרי מידע טבלאיים "רגילים". למערכות אלו יתרון בפישוט והמחשה של תופעות מרחביות והעלאת חלופות יעילה למקבלי החלטות. כחלק משיפור השירות לתושבים הוקמה מערכת המידע הגיאוגרפי המאפשרת לתושבים לקבל מידע לגבי נושאים רבים, כגון: גושים וחלקות, מבנים וכתובות, איזורים סטטיסטיים, כבישים, רחובות, ייעודי קרקע ועוד …

  • לכניסה למערכת GIS סביון לתושב, לחצו לכאן (שם משתמש וסיסמה – savyon)
  • למדריך מערכת מקוצר, לחצו כאן