דוחות רבעוניים לשנים 2021-3:

2021

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש 

רבעון 4:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש 

 

2022

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 4:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

 

2023

רבעון 1:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 2:    דוח לא מונגש   |   דוח מונגש

רבעון 3:

רבעון 4:   דוח לא מונגש   |   דוח מונגש