א א א
הורד את האפליקציה ותיהנה משירות בקליק

תפקידה של היחידה לרישוי עסקים, לדאוג לכך שכל עסק, הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ושאינו מהווה מטרד כלשהו לסביבה. היחידה לרישוי עסקים מטפלת ומפקחת על עסקים בתחומה של הרשות המקומית. ועומדת לשירותכם למתן מידע לפתיחת עסק וניהולו.

מטרות חוק רישוי עסקים:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
קיום דיני תכנון ובניה ושירותי כבאות.

* רישוי עסקים, משרד הכלכלה והתעשייה

 

עמדת רישוי עסקים, נמצאת בבית המועצה, ברחוב השקמה 8, סביון.

שעות קבלת קהל: ימים א',ב',ג',ה' 8:30-14:00

 

לשירותכם תמיד,

אילנית קטן

ilanit@savyon.muni.il

*8001 => שלוחה "0" => בחירה "2"