בקשת מידע מוקדם

על מנת להקל עליך את תהליך רישוי העסק ולחסוך ממך הוצאות מיותרות ומניעת סנקציות משפטיות ומינהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון, אנו מציעים לך בזאת לבצע בדיקה מוקדמת של הצורך ברישיון עסק ושל התהליך, הדרישות והתנאים לקבלתו כמו גם של מידע על הנכס בו הינך מתכוון לפתוח את העסק.

 

ריכזנו עבורכם כאן את כל הדרישות וההנחיות לביצוע בדיקות מקדמיות אלו (תרשים זרימה):

 

1. האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק ? לחצו כאן לקריאת צו רישוי עסקים (עסקים הטעונים רישוי, 2013). 

 

2. מידע מוקדם – קבלת המידע הראשוני הנדרש לצורך קבלת הרישיון, מנציגת רישוי העסקים במועצה. מידע זה ניתן ללא תשלום.

 

3. סוגי רישיונות והיתרים: רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י החוק ובאישור כל הגורמים המקצועיים הקבועים בחוק, לטובת שלום הציבור ובעל העסק.

  • רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו בעלי העסק.
  • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. שים לב: עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.
  • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
  • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.
  • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכד'), או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
  • היתר זמני: היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גורמי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000.

 

4. במידה והעסק שברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בתהליך רישוי בהקדם, וזאת עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים: