עדכון לתושבים בנוגע לחידוש כבישים ברחבי היישוב

עדכון לתושבים בנוגע לחידוש כבישים ברחבי היישוב

תושבים יקרים,

בשבוע הבא תחל המועצה בביצוע עבודות קרצוף וריבוד הכבישים ברחובות המתנחלים, הוורדים וקטע גן השקמים.

העבודות תתבצענה בימים א'-ג', 5-7/11, ד'-ה' 8-9/11 וא'-ג' 12-14/11 בין השעות 07:30 – 17:00.

במהלך העבודות יש לנסוע בדרכים חלופיות. תושבי האזור מתבקשים לא לחנות במקום.