ספר טלפונים

בעלי תפקידים במועצה

שימו לב, עקב היענות נמוכה של התושבים לא יתפרסם בשנה הבאה יומן/ אלפון מעודכן.