משרד הפנים הכיר בסביון כרשות יציבה לשנת 2015

משרד הפנים הכיר בסביון כרשות יציבה לשנת 2015

 סביון עושה עוד צעד בדרך לקבלת הגדרה כרשות איתנה עם קבלת אישור רשות יציבה לשנת 2015.

לדברי מוטי לנדאו, ראש המועצה, צריך לזכור שקיבלנו לידנו מצב כספי שעל פי הפרמטרים של משרד הפנים חייב מינוי חשב מלווה ואני שמח ומודה למשרד הפנים שנתן בנו אמון ואפשר לנו לשפר את מצבנו הכספי בכוחות עצמנו ולא מינה לנו חשב מלווה, עם כל המשמעויות הקשורות במינוי חשב מלווה ובמיוחד לרשות קטנה כסביון, ולשמחתי לא אכזבנו אותו.

בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל עובדי המועצה שעזרו להשגת המטרה ולחברי המועצה שתמכו בתקציב ובהתנהלותנו לאורך השנה."

סה"כ הוכרו בארץ 24 רשויות כרשויות איתנות ובשלוש השנים האחרונות, מאז הוגדרו התנאים מחדש, לא הצטרפה אף רשות לרשימה המכובדת.

  • לצפיה במכתב ההכרה שקיבלה המועצה המקומית סביון לחצו כאן