תמיכות

  • לפרוטוקול ועדה מקצועית – חלוקת תמיכות לשנת 2017 לחץ כאן

 

 

  • לחוברת תבחינים לעמותות וגופים העוסקים בפעילות צבא והנצחה – לחץ כאן

 

  • לחוברת תבחינים לעמותות ספורט – לחץ כאן

 

  • לחוברת תבחינים לעמותות נוער – לחץ כאן