ישיבות המועצה

שנת 2018:

קבצים לישיבת מועצה 02/18 מן המניין   /  קבצים לישיבת מועצה 03/18 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 04/08 מן המניין  /   קבצים לישיבת מועצה 05/18 שלא מן המניין

 

שנת 2017:

קבצים לישיבת מועצה 01/17 מן המניין   /   קבצים לישיבת מועצה 02/17 שלא מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 03/17 שלא מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 04/17 שלא מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 05/17 מן המניין /  קבצים לישיבת מועצה 07/17 שלא מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 08/17 מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 09/17 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 10/17 שלא מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 11/17 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 12/17 שלא מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 13/17 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 14/17 שלא מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 15/17 מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 16/17 שלא מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 17/17 שלא מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 18/17 מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 19/17 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 20/17 שלא מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 21/17 מן המניין

 

שנת 2016:

קבצים לישיבת מועצה 01/16 מן המניין  /   קבצים לישיבת מועצה 02/16 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 03/16 שלא מן המניין   /  קבצים לישיבת מועצה 04/16 מן המניין  

קבצים לישיבת מועצה 05/16 מן המנין   /   קבצים לישיבת מועצה 06/16 שלא מן המנין

קבצים לישיבת מועצה 07/16 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 08/16 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 09/16 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 10/16 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 11/16 שלא מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 12/16 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 13/16 שלא מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 14/16 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 15/16 מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 16/16 מן המניין 

קבצים לישיבת מועצה 17/16 מן המניין / קבצים לישיבת מועצה 18/16 מן המניין

 

שנת 2015:

קבצים לישיבת מועצה 01/15 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 02/15 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 03/15 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 04/15 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 05/15 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 06/16 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 09/15 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 14/15 מן המניין

 

 

שנת 2014:

קבצים לישיבת מועצה 03/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 05/14 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 06/14 מן המניין   /  קבצים לישיבת מועצה 07/14 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 08/14 שלא מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 09/14 שלא מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 11/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 13/14 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 14/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 15/14 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 16/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 17/14 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 19/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 20/14 מן המניין

קבצים לישיבת מועצה 21/14 מן המניין  /  קבצים לישיבת מועצה 22/14 מן המניין