ועדות המועצה

2017:

ועדת חינוך7.3.17 , 12.6.17, 26.11.17

ועדת תנועה:  1.3, 7.2, 21.2, 7.3, 4.4

צוות היגוי צהרון בית הספר – 20.7.17

 

2016:

קבצים לישיבת ועדת כספים בתאריך 22.6.16: ארנונה , דוח רבעוני לשנת 2015 רבעון 4

ועדת חינוך:  23.11.16

ועדת תנועה: כל הפרוטוקולים

 

2015 (חברי ועדות):

ועדת חזות 27.4.15 , 17.9.15 , 12.7.16 , 28.11.16

הוועדה החקלאית גני יהודה: 2.12.15 , 14.6.15

ועדת חינוך וקהילה: 16.9.15 , 14.1.15

ועדת תנועה: כל הפרוטוקולים

ועדת תמיכות: 20102011 , 2012 , 2014

 

2014 (חברי ועדות):

ועדת חינוך וקהילה: 19.11.14 , 26.3.14 (בלתי פורמלי) , 26.3.14 (פורמלי)

ועדת תנועה: כל הפרוטוקולים