הקלטות

כל ישיבות מליאת המועצה מוקלטות ומתועדות. בשל גודלם של הקבצים לא ניתן להעלותם לאתר.

ניתן לקבל תקליטור / העברה לדיסק און קי עם הקלטות ישיבות המועצה, על ידי פניה בכתב למחלקת השירות לתושב במייל 4u@savyon.muni.il.