פרוטוקולים והקלטות ישיבות המועצה והועדות

בסביבה זו תוכלו למצוא גישה לפרוטוקולים והקלטות של ישיבות המועצה וועדותיה.

מידע ליצירת קשר

מנהלת המחלקה: ענת בן דוד - מנהלת השלכה
טלפון: 03-7370901 פקס: 03-7370911 מייל: anatb@savyon.muni.il כתובת: השקמה 8, סביון קבלת קהל: ימים א-ה, שעות 08:00-16:00

צוות האגף