דוחות המבקר

דוח המבקר 2016: בית התרבות סביון

דוח המבקר 2014: תמצית הדו"ח , הערות ראש המועצה , סיכומים והצעות , כח אדם , מכרזים , צוק איתן

דוח המבקר 2012: מכתב נלווהמרכז קהילתי

דוח המבקר 2011: תמיכות , תאגידי מים , גביית חובות , הערות ראש המועצה

דוח המבקר 2010

דוח המבקר 2009

דוח המבקר 2008

דוח המבקר 2007