טפסים

משרד הפנים:

 

גבייה:

 

 

 

 

 

הנדסה:

 

 

 

 

 

 

שיפור פני העיר:

  • בקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות (משרד החקלאות) – הורדה למחשב
  • אגרת רישיון לכריתה/העתקה עצים – תשלום מקוון
  • ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת עצים – הורדה למחשב

 

 

רישוי עסקים: