רישוי עסקים

תפקידה של היחידה לרישוי עסקים, לדאוג לכך שכל עסק טעון רישוי (הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995) יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושאינו מהווה מטרד כלשהו לסביבה. היחידה לרישוי עסקים מטפלת ומפקחת על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ועומדת לשירותכם למתן מידע לפתיחת עסק וניהולו.

מטרות חוק רישוי עסקים:
* איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
* בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
* שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
 
* קיום דיני תכנון ובניה ושירותי כבאות.

מחלקת קידום ורישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים ביישוב סביון.
במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:
טיפול בכל הליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה.
ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.
הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.

כמו כן, מופקדת המחלקה על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים.

 

פנייה למחלקת רישוי עסקים

לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן.

במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם, וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים (לנוחיותכם, ניתן להקליק על הערך המבוקש לקבלת קישור) :

חוק רישוי עסקים

צו רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

מידע בדבר חובת הנגשת העסק על פי חוק

 

שעות קבלת קהל במחלקה לרישוי עסקים במועצה המקומית סביון: ימים א',ב',ג',ה' 8:30-14:00

יש לתאם מועד מראש באמצעות מייל ilanit@savyon.muni.il או טלפון 03-7370900 (שלוחה 0, בחירה 2)

 

לשירותכם תמיד,

אילנית קטן