משרד הפנים

להלן שרותי משרד הפנים הניתנים בסביון: הוצאת תעודת זהות ראשונה (שימו לב לעדכון), שינוי כתובת, הוספת ילוד, דרכון ראשון, חידוש/הארכת דרכון.

תנאים כלליים לקבלת שירות:

שינוי כתובת: תעודות זהות + ספח, מספר תיבת דואר.

הוספת ילוד: תעודות זהות + ספח, טופס שחרור מביה"ח המיועד למשרד הפנים, מספר תיבת דואר.

דרכון ראשון (להורדת טופס לחץ כאן):

ילד (עד גיל 18): נוכחות חובה של הילד, הורים נשואים – נוכחות אחד ההורים  עם תעודת זהות + ספח, הורים גרושים – נוכחות  שני ההורים עם תעודת זהות + ספח, ת. הזהות + הספח של ההורים, מילוי טופס בקשה, 2 תמונות פספורט זהות, מספר תיבת דואר, תשלום אגרה של 140 ₪ במזומן.

מבוגר (מעל גיל 18): נוכחות חובה, מילוי טופס בקשה, 2 תמונות פספורט זהות, מספר תיבת דואר, תשלום אגרה של 280 ₪ במזומן.

הארכת דרכון (להורדת טופס לחץ כאן): 

מבוגר (מעל גיל 18): נוכחות חובה, מילוי טופס בקשה, דרכון נוכחי, מספר תיבת דואר, אין אגרה. שים/י לב ! עפ"י החלטת משרד הפנים – מינהל האוכלוסין מתאריך 22/9/05: תוקף דרכון (מירבי) לקטין עד גיל 18 יהיה לחמש שנים בלבד, וללא אפשרות להאריך תוקפו מעבר לחמש שנים. מאחר ודרכון לקטין יינתן לחמש שנים בלבד, לא ניתן יהיה להוסיף תמונה בדרכון לקטין, ובמידה וחזות הקטין בדרכון השתנתה באופן מהותי וטרם חלפו 5 שנים מיום שנופק, לא ניתן להוסיף תמונה ויש להגיש בקשה לדרכון חדש.

חידוש דרכון:

ילד (עד גיל 18): נוכחות חובה של הילד, הורים נשואים – נוכחות אחד ההורים  עם תעודת זהות + ספח, הורים גרושים – נוכחות  שני ההורים עם תעודת זהות + ספח, ת. הזהות + הספח של ההורה, דרכון נוכחי, מילוי טופס בקשה, 2 תמונות פספורט זהות, מספר תיבת דואר, תשלום אגרה של 125 ₪ במזומן.

מבוגר (מעל גיל 18): נוכחות חובה, דרכון נוכחי, מילוי טופס בקשה, 2 תמונות פספורט זהות, מספר תיבת דואר, תשלום אגרה של 250 ₪ במזומן.

* שימו לב, ניתן לשלם את האגרות דרך אתר משרד הפנים , ורק להגיע עם הקבלה (חובה!) ביחד עם כל החומר המבוקש, בימים ובשעות קבלת קהל.

עמדת משרד הפנים נמצאת בבית המועצה, ברחוב השקמה 8, סביון.

שעות קבלת קהל: ימים א',ב',ג',ה' 8:30-14:00

לשירותכם תמיד,

אילנית קטן

ilanit@savyon.muni.il

*8001 => שלוחה "0" => בחירה "2"