בית עלמין

תקנון בית העלמין סביון

תושבים יקרים, באפשרותכם לקבל שירות חדש לטיפול ושימור מצבות בית העלמין וסביבתן, תמורת 50 שקל לחודש. במסגרת זו, יקבלו קרובי המשפחה את החבילה הבאה:
1. ניקוי המצבה.
2. טיפול בהשקיה, כולל התקנת מערכת.
3. טיפול בצמחייה בחלקת הקבר.
4. שתילה של צמחיה חדשה ו/או חידוש הצמחייה יבוצעו על ידי המועצה, בחיוב נוסף בגין רכישת הצמחייה.

בנוסף, נבקשכם להודיענו במחלקה לשירות התושב (*8001), שבוע ימים לפני הגיעכם לאזכרה על מנת שנוכל לוודא את הכנת חלקת הקבר לקראת המבקרים. את השירות ניתן לרכוש במחלקת השירות לתושב, בהתחייבות לשנה קלנדרית.