ביוב וניקוז

פרויקט הביוב יצא לדרך במהלך יולי 15, לאחר שנים בהן נעצרה בנייתו עקב סכסוך של המועצה הקודמת עם משרד הפנים. לאחר שיישרנו את ההדורים, בניית הביוב חודשה וזאת ללא חיוב התושבים בהיטל ביוב שעלותו יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים לכל בית אב.

שימו לב להסדרי התנועה שיעודכנו בשילוט בשלושת הכיכרות, באתר המועצה ובמחלקה לשירות התושב.

לכידה ביוב

הנחת מערכת ביוב מרכזית בסביון עד היום בוצע כ-53% בסביון הותיקה. בגני יהודה בוייבו 2 סמטאות ובמסגרת פיתוח רחוב הזית תבוצע מערכת ביוב ברח' הזית ובשאר הסמטאות. כמו כן נמצאים בתכנון 2 מכוני שאיבה על מנת לקדם את הביוב בצד המערבי של סביון.