צו ארנונה

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

שנת כספים

2009 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2010 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2011 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2012 (לא מונגש   |   מונגש) 

2013 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2014 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2015 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2016 (לא מונגש   |   מונגש)

2017 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2018 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2019 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2020 (לא מונגש   |   מונגש)

2021 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2022 (לא מונגש   |   מונגש)   ,   2023 (לא מונגש   ן   מונגש)   ,   2024 (לא מונגש)

הנחות ארנונה: לרשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות הדין,  לחצו כאן

 

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

משרד הפנים, קבע הגדרות ברורות, תיאור תפקיד ופירוט סמכויות של  "ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית".

  • לחוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות  בנושא ועדת ערר (עמ' 278),   לחצו כאן 
  • לריכוז החלטות ועדת ערר מועצת סביון,  לחצו כאן

פניות לוועדת ערר

פניות לוועדת ערר יעשו אך ורק בכתב.

ניתן לפנות לוועדת הערר ולמסור מסמכים, באמצעות מזכירת הועדה הגב' יובל אוקנין,

במשרדי המועצה בשעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00-16:00 יום ד': 8:00-14:00, 16:00-19:00

או באמצעות דוא"ל [email protected]

יש לוודא קבלת המסמך המועבר בדוא"ל בטלפון­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 8001*