ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

משרד הפנים, קבע הגדרות ברורות, תיאור תפקיד ופירוט סמכויות של  "ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית".

  • לחוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות  בנושא ועדת ערר, לחץ כאן 
  • לריכוז החלטות ועדת ערר מועצת סביון, לחץ כאן