חוקי עזר

לדף חוקי העזר המלא של המועצה המקומית סביון באתר משרד הפנים, לחץ כאן 

למאגר קבצי חוקי העזר באתר המועצה, לחצו כאן

 

להלן חוקי העזר העיקריים בסביון:

** חזות הישוב

** חוק עזר לסביון – שמירה, אבטחה וסדר ציבורי

** תברואה וניקיון

** מפגעי רעש

** פקוח על כלבים

** מניעת סכנות

** פינוי חפצים מיושנים

** הדברת מזיקים

 

מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון:

** "לא יזרוק אדם, לא ישליך, לא יניח על קרקע ולא ירשה לאחר להשליך אשפה, פסולת בנין, זבל, נייר, ארגז, ריהוט או כל חפץ אחר בין אם אותה קרקע הינה פרטית ובין אם היא ציבורית … אלא בהסכמת ראש המועצה או המפקח".

** "לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי".

** "לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן המשאיר במקום הרחצה שלולית או מים עומדים".

** "לא ישאיר אדם אשפה מחוץ לשקית או מיכל שהותקנו … ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי אשפה".

מפגעי רעש:

** "לא יקים אדם רעש מסוג כלשהו במשך כל שעות היממה, שיש בו עד כשי לפגוע בנוחותו או בבריאותו של אדם אחר או להפריע את מנוחתו".

** "לא ישיר אדם, לא יקים צעקה, לא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, מגביר קול … בין השעות 14:00 ל- 16:00 ובין השעות 22:00 לבין 08:00".

** "לא ישחק אדם משחק טניס או משחקי כדור אחרים אף במגרש המצוי בשטח נכס בבעלותו, בין השעות 20:00 עד 08:00 למחרת ועד 10:00 בימי שבת ומנוחה".

** "לא יפעיל אדם מכונה מאזור מגורים בימי חול בין השעות 17:00 לבין 06:30 למחרת ובימי מנוחה, לצרכי עבודת עפר, חפירה, בניה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף למניעת סכנה לביטחון הציבור…"

פקוח על כלבים:

** "לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה, אלא אם ניתן לכלב רישיון מאת ראש המועצה ועל צווארו לוחית מספר".

** "לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי, אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו